Солтүстiк Қазақстан облысының
Төтенше жағдайлар департаментi
KZ RU
Экстремизм мен терроризмге қарсы

Діни экстремизм: себептері мен жеңу тәсілдері, рухани қазына туралы әңгіме 

Дін қоғам өмірінде әрқашан маңызды орында болды және болады, ол адамның рухани қажеттілігін қанағаттандырып отырады. Діни қайраткерлердің пікірлеріне миллиондаған адам құлақ асады. Діни бірлестіктердің көбі дәстүрлі сондай-ақ қазіргі заманғы әдістерді: діни көпшілік әдебиеттерді және бейнематериалдарды таратуды кеңінен қолдана отыра, жұртшылықты өз жұмысына еліктірумен белсенді айналысады. Экстремистік сайттарда лаңкестікті ақпараттық насихаттау көбейіп кеткеніне назар аудару қажет. Дінге сенетін мұсылмандарды джихатқа белсенді қатысуға шақыру басталуда. Қазақстанның радикалды салафиттік бірлестіктері өз кезегінде ЗӘҚ жұмысын белсенді қадағалайды және олардың лаңкестік акцияларын қолдап отырады.

Діни шыдамдылықты және төзімділіктің жағдайын қолдап отыру, діни экстремизмдік ойды таратудың алдын алу мақсатында «Өрт сөндіру және авариялық-құтқару жұмыстары қызметі» ММ кадр жұмысы бөлімі «Діни экстремизм: себептері мен жеңу тәсілдері» тақырыбында семинар-кеңес ұйымдастырды. Іс-шараға «СҚО әкімдігінің дін істері басқармасының өкілдері және «Конфессияаралық қарым-қатынастарды талдау және дамыту орталығы» КММ бөлім бастығы Рустам Исмагулов пен бас маман Гүлмира Бейсенбина қатысты.

Соңғы жылдары өзекті болған күрделі мәселенің бірі Қазақстанда діни радикализм және экстремизм идеясының енуі және тарату болып отыр. Экстремизмді қарапайым тілде қоғамдағы нормаларға және ережелерге қарама-қайшы келетін соңғы көзқарастарға және әрекеттерге еліктеу деп сипаттауға болады. Гүлмира Ғалымжанқызы кездесудің қатысушыларына дін аясындағы мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттары, елдегі және облыстағы діни жағдай туралы ақпарат берді.

Көптеген мамандар барлық радикалды діни әрекеттердің әлеуметтік базасын жастардан құралатындығын атап өтті. Рустам Исмагулов өзінің баяндамасында: «Свидетели Иеговы, Секты Асахары, сайентологии, трансцендеталды медитация сияқты дәстүрге жатпайтын діни оқуларға жастардың қатысу пайызы өте жоғары»,— деп атап өтті.

Қонақтардың және өрт сөндіру қызметінің қызметкерлері арасында қозғалған діни тақырып бойынша диалог өтті, онда қойылған сұрақтардың барлығына нақты жауаптар берілді. Өрт сөндіру қызметінің қызметкерлері Солтүстік Қазақстан облысындағы діни ахуал, тіркелген діни бірлестіктердің саны, олардың қызметі жайлы көптеген ақпарат алды.

Семинар соңында семинарға қатысушылар «В плену обмана» атты деректі фильм көрсетілді.

Діни экстремизм: себептері мен жеңу тәсілдері, рухани қазына туралы әңгіме Діни экстремизм: себептері мен жеңу тәсілдері, рухани қазына туралы әңгіме Діни экстремизм: себептері мен жеңу тәсілдері, рухани қазына туралы әңгіме Діни экстремизм: себептері мен жеңу тәсілдері, рухани қазына туралы әңгіме Діни экстремизм: себептері мен жеңу тәсілдері, рухани қазына туралы әңгіме Діни экстремизм: себептері мен жеңу тәсілдері, рухани қазына туралы әңгіме

Серік Шақабаев,
«СҚО ТЖД ӨС және АҚЖҚ» ММ
кадр жұмысы бөлімінің бастығы,
азаматтык қорғау подполковнигі

Методические рекомендации для руководителей и персонала объектов, уязвимых в террористическом отношении, по вопросам организации работы по обеспечению их антитеррористической защищенности

Уровни террористической опасности

«Жёлтый» уровень террористической угрозы считается умеренным. Он выставляется при наличии требующей подтверждения информации о реальной возможности совершения акта терроризма. Помимо него, существуют два других цветовых индикатора. Высокий «оранжевый» уровень объявляется при наличии подтверждающей информации о реальной возможности совершения актов терроризма. Критический «красный» выставляется при наличии подтверждённой информации о возможном совершении повторного акта терроризма или одновременных террористических атак на объекты, уязвимые в террористическом отношении.

Оповещение населения

Население будет оповещено о действиях в кризисных ситуациях через сети телерадиовещания, Интернет-ресурсы госорганов, сотовую связь и периодические печатные издания. Информация об уровне террористической опасности может быть также наружной (визуальной) и размещаться в виде плакатов, стендов, световых табло, билбордов, транспарантов на объектах массового скопления людей. Мероприятия по размещению наружной (визуальной) информации об уровне террористической опасности проводятся местными исполнительными органами за счет средств местного бюджета.

Чему следует быть готовыми?

В соответствии с установленным уровнем террористической опасности, госорганы совместно с местными исполнительными органами в рамках своей компетенцией принимают следующие меры по обеспечению безопасности личности, общества и государства:

1) при «ЖЁЛТОМ» уровне террористической опасности:

 • мероприятия по проверке информации о возможном совершении акта терроризма;
 • уточнение расчётов, имеющихся у территориальных государственных органов и местных исполнительных органов сил и средств, предназначенных для ликвидации последствий актов терроризма, а также технических средств и специального оборудования для проведения спасательных работ;
 • оценка возможностей государственных организаций здравоохранения по оказанию медицинской помощи в неотложной или экстренной форме, а также по организации медицинской эвакуации лиц, которым в результате акта терроризма может быть причинён физический вред;
 • инструктаж нарядов полиции и отдельных категорий военнослужащих, а также персонала и подразделений объектов, уязвимых в террористическом отношении, осуществляющих функции по локализации кризисных ситуаций, с привлечением в зависимости от полученной информации специалистов в соответствующей сфере;
 • выставление на улицах, площадях, стадионах, в скверах, парках, на магистральных железнодорожных сетях, железнодорожных вокзалах, автовокзалах, в аэропортах, морских и речных портах, на объектах метрополитена, в местах проведения публичных и массовых мероприятий, в других общественных местах усиленных патрулей, в том числе с привлечением специалистов кинологической службы;
 • усиление режимных мер в ходе проведения досмотровых мероприятий в аэропортах, морских и речных портах, на объектах метрополитена, железнодорожных вокзалах и автовокзалах с использованием специальных технических средств;
 • осуществление проверок и осмотров объектов инфраструктуры, теплопроводов, газопроводов, газораспределительных станций, энергетических систем в целях выявления возможных мест закладки взрывных устройств;
 • проведение инженерно-технической разведки основных маршрутов передвижения участников публичных и массовых мероприятий, обследование объектов, уязвимых в террористическом отношении, и мест массового скопления людей в целях обнаружения и обезвреживания взрывных устройств;
 • информирование населения о возможной угрозе совершения акта терроризма и необходимых действиях;

2) при «ОРАНЖЕВОМ» уровне террористической опасности (наряду с мерами, принимаемыми при установлении «желтого» уровня террористической опасности):

 • активизация мер по организации розыска на воздушном, водном, автомобильном, железнодорожном транспорте, а также объектах, уязвимых в террористическом отношении, лиц, причастных к подготовке и совершению актов терроризма;
 • усиление контроля за соблюдением гражданами Республики Казахстан, в том числе должностными лицами, Правил регистрации внутренних мигрантов, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 1 декабря 2011 года №1427, в пределах территории, на которой установлен уровень террористической опасности, а также за соблюдением иностранцами и лицами без гражданства порядка временного пребывания или постоянного проживания в Республике Казахстан, въезда в Республику Казахстан, выезда из Республики Казахстан и транзитного проезда через территорию Республики Казахстан;
 • проведение подготовительных мероприятий по практическому применению сил и средств, привлекаемых для устранения угрозы акта терроризма;
 • проверка готовности персонала и подразделений объектов, уязвимых в террористическом отношении, осуществляющих функции по локализации кризисных ситуаций, и отработка их возможных действий по пресечению акта терроризма и спасению людей;
 • определение мест, пригодных для временного размещения людей, перемещенных с отдельных участков местности и объектов, в случае введения правового режима антитеррористической операции, а также источников обеспечения их питанием и одеждой;
 • приведение в состояние режима повышенной готовности: транспортных средств — к эвакуации людей; государственных организаций здравоохранения — к приёму лиц, которым в результате акта терроризма может быть причинён физический и моральный ущерб;
 • приведение в состояние готовности приданных оперативным штабам сил и средств для проведения антитеррористической операции;
 • усиление охраны объектов, уязвимых в террористическом отношении;
 • усиление контроля за передвижением транспортных средств на территории, где установлен уровень террористической опасности, проведение досмотра транспортных средств с применением технических средств обнаружения оружия и взрывчатых веществ;

3) при установлении «КРАСНОГО» уровня террористической опасности (наряду с мерами, применяемыми при введении «желтого» и «оранжевого» уровней террористической опасности):

 • перевод соответствующих государственных организаций здравоохранения в чрезвычайный режим;
 • создание пунктов временного размещения людей, перемещенных с отдельных участков местности и объектов, в случае введения правового режима антитеррористической операции, создание в безопасных зонах пунктов временного размещения лиц, пострадавших от акта (актов) терроризма, организация подвоза имущества для жизнеобеспечения людей (питание, одежда и другое имущество);
 • принятие неотложных мер по спасению людей, охране имущества, оставшегося без присмотра, содействие бесперебойной работе спасательных служб и формирований.
Мақаланың шыққан күні: 29.06.2017 12:40
Парақтағы соңғы өзгерістер: 19.07.2017 19:00